Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány
................feldobottság; színes álmok, idegesség, ingerlékenység, kivörösödött szemek, alvási és evési zavarok, étvágytalanság, erős fogyás, ok nélküli örömkitörések, túlérzékenység, feledékenység, apátia, kedvetlenség, levertség, ellenséges és goromba viselkedés, indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, beesett, hamuszürke arc, ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások, szűkebb vagy tágabb pupillák, szájszárazság, orrfolyás, torokfájás, száraz köhögés, lopás, rendszeres hazudozás, pénzzavar, elszigetelődés, eltávolodás a régi barátoktól, iskolai- és munkahelyi problémák, a családi kapcsolatok megszakítása.............................ÉSZREVETTE?! MÉG IDŐBEN!
agyagtemplom2.jpg
Névnapok
Köszöntjük minden kedves Károly, Karola nevű olvasónkat! Ma 2020. január 28. van.
Írjon nekünk!
Címzett
Név
E-mail
Üzenet
Számláló
Betöltés...
Tevékenységeink
Mint civil szervezet, Hidas, Kossuth u. 62 székhellyel
 • szerepet vállal a társadalom szemléletformálásában
 • drogprevenciós előadásokat tart
 • továbbképzéseket biztosít munkatársainak
 • információt szolgáltat kezelési rendszerekről
 • tanácsadást kínál droghasználatban érintett személyeknek
 • Megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújt az elterelés intézményét választó kábítószerhasználatért eljárás alá vont bűnelkövetőknek
 • Szülőcsoportot tart havonta, drogtémában érintett hozzátartozók részére
 • Fenntartja a Zsibriki Drogterápiás Intézetet
Egészségügyi-szociális tevékenységet a Zsibriki Drogterápiás Intézetben végez.
Felvállalja 18-40 év közötti férfi drog és alkoholbetegek teljeskörű bio-pszicho szociális rehabilitációját.

Célja:
Életreszóló absztinencia elérése mellett társadalom-konform, értékeket képviselő életstílus kialakítása, a személyiség felépítése és képességeinek optimális kibontakoztatásával.
Feladata a fenti cél érdekében:
 • A jelentkezők közül terápiás szempontok alapján kiválasztani azt a csoportot, akik számára ez az ellátási forma megfelelő, valamint olyan terápiás program kialakítása és fenntartása, amely figyelembe véve az egyén adottságait és körülményeit, képes optimális szintre juttatni a józan élet fenntartásához szükséges képességeket.
 • Biztosítani a terápia személyi-tárgyi-szakmai feltételeit.
 • Együttműködni más, a terápiát segíteni képes intézményekkel, szervezetekkel.
 • Folyamatos szakmai fejlődés.
 • Megvalósítani a felvételt nyert drogfüggők rehabilitációját.
Ápolási-gondozási, rehabilitációs és fejlesztő feladatok
 
Ápolási-gondozási feladatok:
A felvételt nyert kliensek egészségügyi állapotáról az előgondozás során kap először képet az Intézetvezető. Felvételt csak önellátásra képes, szomatikusan jó állapotban levő jelentkező nyerhet, tekintettel az Intézet elsősorban addikcióra fókuszáló kereteire.
Sürgős esetben az Intézet mikrobusszal szállítja ellátásba a klienst. Megbetegedés esetén az Intézet háziorvosa Intézeten belül megvizsgálja és recepttel ellátja a klienst, aminek kiváltásáról vagy az Intézet munkatársai vagy amennyiben erre lehetőség van, a kliens gondoskodik. Indokolt esetben áthelyezzük a kezelés idejére a Bonyhádi Városi Kórház intézményébe, mely idő alatt a terápia szünetel. A továbbiakban ld.: Orvosi ellátás címszó alatt.
 
Rehabilitációs feladatok:
Célunk az optimális szociális jólét elérése, amihez az előélet rendezetlen ügyeit rendezni kell a terápia ideje alatt. (rendőrségi, bírósági ügyek, feltérképezése, perek, válás, ) Az ügyintézésben segít az Alapítvány szociális munkása, valamint a kliens kijelölt mentora, valamint az adminisztrátor. A továbbiakban ld: terápiás munka, szülőcsoport, utógondozás.
 
Fejlesztési feladatok:
Terápiás rendszerünkben (PORTAGE) az addiktív életvitel kezelését egy tanulási folyamat részeként értelmezzük, amiben azon képességek előhívása, megtanulása és begyakorlása szükséges amelyek a szenvedélybetegség miatt elsorvadtak vagy ki sem alakultak. Ehhez eszközeink a terápiás csoportok, az önellátás, kompetencia-vizsga, kimenők megbeszélése és értékelése, személyes tanácsadás. A terápia folyamán hangsúlyt helyezünk a csoportok és döntések önsegítő jellegére, ami alatt a kliens-kliens közti interakciót és tapasztalatátadást értjük. A továbbiakban ld: fázis-táblázat, házirend, hetirend
Terápiás munka
 
Zsibrik nem munkaterápiára épülő intézet de olyan terápiás közösség ahol hangsúly van a fizikai munkavégzésen mint az önállóság és a személyiség építésének egyik eszközén.
Munkajutalmat nem osztunk, a végzett munkák környezetünk rendben tartására, karbantartására irányulnak. A terápiában részt vevők munkájában elsődleges cél az eredményes, mérhető, alapos munkavégzés, az önállóság és önellátás képességeinek elsajátítása, nem a munkaidő kitöltése.
Emellett lehetőség van napi négy órában foglalkoztatásszerűen fazekas mellett kézműves tevékenységeket végezni, melynek célja a kreativitás, kézügyesség és szépérzék fejlesztése.
 
Szabadidő
A szabadidő is szerves része a terápiának, rekreációra alkalmas időnek tekintjük. Értelmes, a terápia szemléletmódjába illeszkedő tevékenységek begyakorlása a terápiás feladat.
Ehhez eszközeink: kondicionáló terem, sportpálya, zeneszerszámok, asztalitenisz, asztalifoci, könyvtár
 
Külső kapcsolatok
A külső kapcsolatokban csak a támogató, józanságot képviselő kapcsolatok ápolását tartjuk célravezetőnek. Nem támogatjuk szerfogyasztó, szubkultúrához tartozó kortársakkal vagy hozzátartozókkal a kapcsolattartást, mert az a terápia sikerét veszélyeztetheti.
Az első két hónap izolációja után havonta kétszer lehet látogatót fogadni, szabadnapon. A látogatónak a műszakban levő munkatárssal találkoznia kell, hozott csomagokat átvizsgálásra át kell adni, valamint készpénzt a munkatársnak kell átadni, aki azt bizonylat kiállítása mellett a kliens zsebpénzeként kezeli és veszi nyilvántartásba.
A látogató nem lehet ittas vagy drog hatása alatt álló személy. Őket távozásra szólítjuk fel.
A kimenők során a szabadidős programok a kimenőtervben vannak összeállítva és a kimenőterv értékelő csoporton megbeszélve.
 
Orvosi ellátás
Az Intézet megbízási szerződéssel háziorvost alkalmaz heti 4 órában, heti egy alkalommal. Pszichiáter a kliensek pszichés státuszát megállapítja, a továbbiakban a team szupervíziójával foglalkozik.
Fogorvosi kezelésre a bonyhádi körzetileg illetékes fogászaton kerül sor indokolt esetben. Ez lehet foghúzás és fogmegtartó kezelés. Fogpótlás, műfogsor készítését az Intézet csak indokolt esetben támogatja a kezelési program idején belül.
Hepatitisz és HIV kontrollvizsgálatokra a terápia felénél, ismert vírushordozónál a szakorvos által előírt időben kerül sor a Szekszárdi Megyei Kórház Fertőző Osztályán.
Hangulatjavító, nyugtató, altató alkalmazását az Intézet a terápia sikeressége érdekében nem támogatja. A rehabilitációnak nem feladata a detoxikálás, valamint nem alkalmaz methadon-fenntartó terápiát.
 
Utógondozás
Az Utógondozó Program a terápia egyenes folytatása kíván lenni. Ajánlott időtartama minimum fél év de javasoltan élethosszig is tarthat. Az UP magasküszöbű program elsősorban a józanságot elért személyek látogathatják. Két részből áll: Rehabilitációs Tréning csoportok szakember vezetésével, valamint Bajtársi Ülések ami önsegítő csoportként működik. Az Utógondozó Program heti két alkalommal kétszer 90 percet vesz igénybe.
 
Szülőcsoport
A Szülőcsoport havi rendszerességgel, 4-5 óra időtartamban zajlik. Nyitott csoport, folyamatosan változó tagokkal, akik vagy klienseink hozzátartozóiból vagy más, szenvedélybetegségben érintett személyek hozzátartozóiból áll. Célja a szenvedélybetegekkel a józanságot elősegítő- támogató együttélés kialakítása.